Marts 2023

Kære alle besøgsvenner.

13.03.23 blev Hjælpetjenestens generalforsamling  afholdt i Aktivitetscentret. 


Herefter består bestyrelsen af følgende:


Alice Jørgensen, formand
Bodil Kristoffersen, næstformand
Kirsten Grausen, kasserer
Inge Lise Madsen, bestyrelsesmedlem og visitator
Alice Jørgensen, bestyrelsesmedlem og visitator

Jette Nygaard Larsen, bestyrelsesmedlem
Jørgen Rasmussen, suppleant
Lone Lehmann, suppleant


De bedste hilsner

Bestyrelsen i Hjælpetjenesten